8.31.2008

Över 50 kom! Jan O., Lise och Magda glänste!

När Olle, Ulla och jag gick utmed Sveavägen i onsdags kväll vid halvtiotiden och regnet föll över oss infann sig den där sköna känslan som bara kommer efter riktigt lyckade möten. För mötet i onsdags blev så bra. Drygt 50 deltagare, en välinformerad och inspirerande panel med Jan O., Lise Bergh och Magda, många kloka och viktiga inlägg, bra diskussioner och en väldigt härlig stämning. Vad kul att så många kom! Och vad kul att så många frågade och diskuterade.

För er som inte kunde vara med kommer här en kort sammanfattning:
- Jan O. Karlsson var först ut med sin inledning och talade om vikten av att dels diskutera utifrån att migration är mer än flyktingpolitik, dels att med ökad migration - i alla dess former - måste också fördelningspolitiken öka. Precis som professor Bo Malmberg från Stockholms Universitet och Institutet för framtidsstudier skrev på DN Debatt samma dag tillsammans med fil dr Charlotta Hedberg. Han fortsatte med att berätta om hur migranter skickar hem stora summor pengar till sina ursprungsländer, långt mycket mer än vad som ges i bistånd. Hur mycket som skickas hem är dock regressivt: ju mindre man tjänar som migrant, desto mer skickar man hem. Kvinnor skickar också hem mer än män. Vidare underströk han vikten av att den globala företeelse som migration är måste ses ur den enskildas ögon. Människor som kommer hit ska INTE ses som klienter, hjälpsökande eller konsumenter. De är - och måste ses som - medmänniskor. Det är ett farligt spelande mellan begreppet klient och begreppet inkräktare, vilket man kan se i Frankrike, varför det är viktigt att använda rätt ord: människorna som kommer hit ska ses som medmänniskor som är till nytta för samhället. Han avslutade inledningen med att uppmana oss till att när en människa kommer till Sverige ska vi inte först fråga "Är du somalier?". Vi ska fråga "Är du elektriker?".

- Lise Bergh, generalsekreterare för Amnesty Sverige, ersatte Madelaine Seidlitz som hade fått förhinder. Lise började med att svara på frågan för kvällens möte "SOLIDARITET! Hur stavas det i migrations- och flyktingpolitiken?, med att säga att det handlar om att vi måste lära oss stava till våra MR-åtaganden, d.v.s. de åtaganden vi har gjort med anledning av den FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Hon fortsatte med att säga att det är svårt att vid gränser omedelbart urskilja vem som är flykting och vem som inte är det - och därför går det inte att stoppa människor där som det görs idag. För även om man inte är flykting har man sina mänskliga rättigheter, d.v.s. t.ex. rätt till liv och rätt till likabehandling inför lagen! Hon berättade att Migrantkonventionen har trätt i kraft och att den samlar ihop flera rättigheter - från andra dokument - som berör det här området. När Sverige har börjat efterleva detta kan vi börja tala om solidaritet. 200 miljoner människor är migranter, det är tre procent av världens befolkning. 97 procent är alltså INTE migranter. Av dessa migranter är tio procent flyktingar ungefär. Resten är t.ex. migrantarbetare. De allra flesta migranter lever i närområdet till sitt ursprungsland. Lise menade att Europa är en osolidarisk fästning: vi har fri rörlighet inom EU, men bara för EU-medborgare. Hon menade vidare att militariseringen av EU:s gränsövervakning är ett stort problem och fortsatte med att säga att det system EU och Sverige har skapat gör att många flyktingar inte kan ta sig lagligt till Sverige: trots att det är en rättighet att kunna söka asyl. Hon ställde ett krav: Ratifiera migrantkonventionen.

- Magdalena började med att uppmärksamma mötesdeltagarna på problemen med EU:s Frontex och på hur en del EU-medlemmar tar emot oerhört få flyktingar. T.ex. har ingen av de irakier som sökt asyl i Grekland fått det. Hon diskuterade också Lissabonfördraget, återvändandedirektivet och förslaget om Blue Cards för arbetskraftsinvanding i EU. Hon riktade också skarp kritik mot moderaternas debattartikel på DN Debatt tidigare i veckan där de föser över allt ansvar på migranterna själva utan att se att det handlar om ett gemensamt åtagande.

Efter panelens inledningar var det dags för frågor och synpunkter från publiken och det var många som passade på:
- Anna K menade att vårt parti måste visa på att Sverige inte skulle klara oss utan migranterna som vill komma hit. För att bemöta rasisters kostnadsargument efterlyste hon också siffror för kostnader för en infödd svensk.
- Nils-Erik diskuterade också moderaternas debattartikel som han tyckte var skrämmande, samt lyfte frågan om LMA.
- Milly lyfte frågan om hur vi kan bekämpa det misstroende som riktas mot många migranter i Sverige, genom t.ex. avlyssning, och kontroll av de pengar de sänder hem.
- Anna A diskuterade SD och underströk vilken tillgång de migranter som kommer hit är: 40 procent av irakierna i Södertälje har akademisk examen, 20 procent har yrkesexamen och 20 procent har gymnasieexamen.
- Emina belyste att vi nu i globaliseringens tid behöver en global etik och gemensamma värden att förhålla oss till.
- Görel pekade på inkonsekvens i dagens samhälle: att man som flykting har rätt till asyl, men inte att man har rätt att komma till ett land där man kan söka asyl.
- Bo belyste bl.a. hur t.ex. Södertälje har blivit en arvtagare till viktiga religiösa centra i Mellanöstern. Där har dessa platser på vissa håll mist sin centralitet, men tack vare att många migranter flyttat till bl.a. Södertälje har viktiga kultur- och religionshistoriska värden kunnat bevaras.
- Det kom också frågor om Irakkriget, lagen som träder i kraft i december etc. och Amir frågade om vad Magda och Jan tyckte om den spårändring som denna innebär.

Jan, Lise och Magda diskuterade och kommenterade på ett intressant och mycket informativt sätt. Ett jättetack ska riktas till alla tre! I slutet av mötet tackades de med tre CD-skivor från Riltons vänner som Ulla ordnat. Därefter annonserade vi om lite olika kommande arrangemang och hur man kan göra om man vill bli aktiv eller ny medlem. Och efter mötet fick vi några nya som ville blir aktiva! Kul och varmt välkomna! Vi slutande mötet vid halvniotiden men folk dröjde sig kvar i diskussioner och småprat. Det var en uppsluppet bubblande och härlig atmosfär ända tills vi var tvungna att låsa för kvällen en god bit efter nio. Också då stannade flera kvar utanför 68:an för några sista prat. Det är de bästa mötena - när diskussionerna fortsätter efteråt och fortlöper i planer på hur vi kan gå vidare, vad nästa steg måste bli. Fantastiskt bra. Tack alla som kom och deltog. Och tack alla som hjälpt till inför mötet - särskilt stort tack så klart till Broderskapsdistriktets härliga styrelse och AK:s internationella utskott. Vad roligt det är att få vara aktiv tillsammans med er.

1 Comments:

Blogger Juventude em Pauta said...

Dear Laila,

I want invite you to acess www.juventudeempauta.blogspot.com, Leopoldo Vieira's blog. It promove discussions about public politics, rights and oportunities to the youth/yaoung people in Brazil, Latin America and word.

Congratulations for your site.

Juventude em Pauta (Youth tems)

9/06/2008 5:23 em  

Skicka en kommentar

<< Home