11.28.2007

Kul möte! Över 50 kom! Fick förhandsinfo från försvarsberedningens rapport...

Nöjd och glad. Över mötet ikväll om Gemensam Europeisk Försvars- och Säkerhetspolitik. Vad kul att så många kom, vi var över 50 pers, nästan 60 stycken på 68:an ikväll. Extra kul att publiken var så blandad, många partikamrater från olika håll (ändå från Linköping och Norrköping och Göteborg!) samt även flera från utanför rörelsen. Från försvarsmakten och civila samhället.

Är glad över den intressanta panelen, Håkan Hedlund från FM/NBG, Magnus Ekengren från FHS och Håkan Juholt från (s)/Försvarsberedningen. Riktigt kul att få moderera dem - men kanske ännu roligare var publikens kvicka och kloka frågor! Gladde mig också åt att partiföreträdare som Urban Ahlin, Aleksander Gabelic och Roger Hällhag hade kommit för att delta i diskussionen.

Mycket stimulerande kväll efter att ha fått lyssna på panelens inledningar, kvällens diskussioner, svar och frågor från och till publiken. Jag vill för tillfället särskilt notera följande angående kvällen:

- Exklusivt när Håkan J avslöjade lite grejer från Försvarsberedningens inriktning i rapporten som kommer nu i dagarna.
- Intressant att den enda i panelen som tog upp genderfrågan i samband med en kommentar från publiken var Håkan H.
- Upplysande med Magnus' beskrivning av hur Reformfördraget påverkar vår säkerhetspolitik. T.ex. artiklarna 27 och 28. Kolla in dem!
- Informativt om socialdemokratisk politik när Håkan J och Urban förklarar att Sverige, och EU, inte får vara utelämnade till FN:s säkerhetsråd om det vid en allvarlig kris skulle vara blockerat av ett veto grundat på t.ex. helt andra konflikter än det kriser direkt rör.
- Tänkvärt när Håkan J noterar att vi förr hade en situation när samhället skulle vara försvarsmakten behjälpligt i händelse av kris, medan vi idag har en situation där det är försvarsmakten som ska vara övriga samhällsfunktioner behjälpliga i händelse av kris.
- Också tänkvärt när Håkan J noterar att vår tidigare nationella säkerhetspolitiska strategi syftade till nationellt oberoende. Medan den idag utgår från det internationella/europeiska ömsesidiga beroendet.
- Viktigt när Urban och Magnus uppmärksammar att EU:s soft power inte får försvagas p.g.a. att EU nu skaffar sig annan power också.
- Uppskattat när Håkan H beskrev Resolution 1325!
- Värt att notera hur uppriktigt ödmjuk Håkan H var ifråga om svensk försvarsmakts insatser i europeiska försvars- och säkerhetspolitik. Angående Sveriges roll i Artemis: "Sverige hade en ganska viktig roll." Särskilt ödmjukt i ljuset av det Urban lyfte: Att Sverige och Frankrike är de enda EU-medlemmar som deltagit i alla EU:s hittilssvarande internationella insatser.
- Uppmuntrande hur både Håkan J, Urban, Magnus och Aleks beskrev hur EU tillhandahåller instrument som möjliggör för FN att genomföra sina beslut.
- Intressant att se på NBG som en katalysator till förändring som både Håkan J, Håkan H och Roger uppmärksammade.
- Bra frågor av
Johan om den kritik Värnpliktsrådet riktat mot FM/NBG med anledning av den reklam som använts för att rekrytera soldater till NBG.
Claes som frågade om ESFP om tio år.
Joanna som lyfte NATO-frågan.
Evis som diskuterade om vi förmår ha rätt insatser på rätt ställen.
Milli som borrade djupare i Solidaritetsklausulen.
Zoran som frågade om kopplingen bistånd och säkerhet (detta måste definitivt diskuteras mer!)
och Sanne som ytterligare fördjupare diskussionen om vikten av förebyggande arbete.

Sammanfattningsvis är det lätt att konstatera att diskussioner kommer fortsätta. Om den framtida försvars- och säkerhetspolitikens inriktning i EU. Jag återkommer helt säkert till detta. På fredag har vi möte i rådslagsgruppen, då får vi tillfälle lyfta detta också.

Till sist: Har också noterat att Politikerbloggen hade uppmärksammat att vi skulle ha mötet. Intressant.

3 Comments:

Blogger Ajla Mehinovic said...

Hej Laila! Hoppas allt är bra med dig, bra blogg, som vanligt! :)

MVH Ajla

11/30/2007 12:46 em  
Blogger Joanna said...

Hej Laila,

vill tacka för ett bra och intressant seminarium, där det enda som solkade kvällen över övervikten av medelålders (hetersoxuella), vita män. Men det är kanske smällar man får ta...

Säkerhetspolitik ÄR sexigt!

11/30/2007 2:49 em  
Blogger Milischia said...

Hej Laila! Tack för en trevlig rundtur på 68an och ett riktigt intressant seminarium! Alltid lika kul att träffa dig :)
kramar/ Milli

12/03/2007 10:08 em  

Skicka en kommentar

<< Home