11.08.2007

Välkommen diskutera Europeiska Försvars- och Säkerhetspolitiken!

För första gången har jag just skapat ett sånt där event på Facebook. Så jag lägger upp inbjudan till det här också. Hoppas vi ses!

GEMENSAM EUROPEISK FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSPOLITIK! VAD BETYDER DET?
Håkan Hedlund, Nordic Battlegroup, Magnus Ekengren, Försvarshögskolan, och Håkan Juholt, Försvarsberedningen, diskuterar tillsammans med ESP Stockholm, dig och mig. Varmt välkommen!

Den första januari står Nordic Battlegroup redo. Svenska soldater som efter EU-beslut är beredda att åka på internationella uppdrag till krig världen över. Detta som en del av den europeiska försvars- och säkerhetspolitiken. I EU:s nya reformfördraget slås fast att medlemsländerna i solidaritet ska mobilisera alla instrument – även militära – för att kunna förhindra terroristhot på medlemsstaternas territorier. Därtill har EU-samarbetet kring säkerhetsfrågor växt för att idag även inkludera miljö, polis, hälsoskydd och mycket mer.

Vad betyder detta för svensk försvars- och säkerhetspolitik? Vilka följder får europeisk säkerhetspolitik för EU:s roll i världen? Vilken uppgift har EU:s Battlegroups? Och så klart: vilka konsekvenser får detta för socialdemokratisk försvars- och säkerhetspolitik? Idag, i 2000-talets Europa.

I panelen:
- överstelöjtnant Håkan Hedlund, Nordic Battlegroup
- dr Magnus Ekengren, Försvarshögskolan
- riksdagsledamot Håkan Juholt, försvarsberedningen (s)

Onsdagen den 28 november kl. 18.00 hos Socialdemokraterna på Sveavägen 68.

Alla är välkommen att lyssna och diskutera! (Du behöver inte vara medlem i ESP Stockholm.)

Arrangörer: ESP Stockholm (Europeiska Socialdemokraters Parti, Stockholmsavdelningen)