9.13.2007

Handelsministern. Två rätt bland MÅNGA fel

Väldigt mycket är väldigt dåligt med den nya handelsministern Ewa Björling. Bland annat synen på svart städhjälp, viljan att kapa välfärden, uppfattningen om Israel/Palestinakonflikten (ex.), historierevisionismen angående Västsahara. Och mycket, mycket mer. Hon är ju medlem och förtroendevald för moderaterna, så det är inte så mycket mer att förvänta.

Men. För ärlighetens skull måste två saker nämnas där hon som politisk representant är rätt okej. Det är kanske (antagligen!) de enda, men i alla fall:
- En mer progressiv syn än sitt parti angående diskriminering på grund av sexuell läggning.
- Insikt och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa, om vikten av rätten till abort, och om vilket oerhört stort hot hiv/aids utgör. Det är mer än man kan säga att många av hennes partikamrater har. Särskilt de många Bushkramarna i moderaterna (de amerikanska republikanerna är moderaternas systerparti) har ju missat det.

Nu återstår det att se om hon förmår stå upp för det här som statsråd också. Hoppas det.