9.17.2008

Läs Heidis viktiga bok! Och träffa henne!

I veckan lanserar Forum Syd den första svenska boken som ger bakgrund till varför och hur man minskar fattigdomen med ungas inflytande. Och ikväll är det release på Bonden bar. Kom du också!

Fattigdom är ett hinder för mänskliga rättigheter och utveckling. Barn och unga är i dag i majoritet i världens fattigaste länder. Unga tjejer och killar mellan 12 och 24 år utgör en fjärdedel av världens befolkning. Det betyder att det finns 1,5 miljarder unga mellan 12 och 24 år. Nästan alla unga tjejer och killar – 1,3 miljarder – lever i fattiga länder. Historiskt sett har det aldrig funnits så många unga människor i världen. En fjärdedel av världens befolknings tillgång till makt och rättigheter är en fråga som berör alla!

Unga tjejer och killar måste ha inflytande över samhällsutvecklingen för att fattigdomen i världen ska minska. De har rätt att delta i beslut som berör dem och att inte bli diskriminerade på grund av ålder. När unga har inflytande i folkrörelser och över den globala politiken kan fattigdomen minska. Orättvisa strukturer och orättvist fördelad makt är grundläggande orsaker till fattigdomen i världen. En förutsättning för fattigdomsminskning är därför att fattiga tjejer och killar, kvinnor och män genom organisationer i det civila samhället ökar sin makt över samhällsutvecklingen.

Med ungperspektiv kan ungas inflytande öka. Ungperspektiv på fattigdomsminskning innebär att synliggöra och utmana maktordningar baserade på ålder i samhället och i civila samhällets organisationer. Det finns oändligt många sätt att bedriva ett förändringsarbete för att öka ungas inflytande. Det kan ske inom den egna organisationen, i organisationens verksamhet eller i organisationens relationer till andra. Det kan exempelvis handla om att arbeta med rådande attityder, föryngra organisationens medlemskår, initiera ett samarbete mellan unga och vuxna, stödja ungas egen organisering, påverkans- och opinionsarbete eller, att skapa en ungpolicy.

Läs mer om hur du kan bidra till ungas inflytande i boken: Minska fattigdomen med UNGAS inflytande. En av författarna är världens coolaste Heidi. Ändå sedan jag träffade henne för första gången - via LSU (var annars!) - har jag alltid blivit grymt inspirerad av det hon gör. Nu har du chansen att bli det du också - läs boken!

Förutom skriften erbjuder Forum Syd kurser och seminarier om ungas rättigheter. För mer information om boken och kurser hör av er till Mie Romée (mie.romee@forumsyd.org).

Mer info får du här!