5.26.2008

Inlämnat

Fredagens seminarium i Helsingfors blev lyckat. Spännande och med många intressanta tal och diskussioner. Kul att få moderera dagen. Och det var roligt att lyssna till Göran igen. Han är en fantastisk talare! Återigen lyckades han få hjärtat att bulta, tankarna att skärpas och hoppet att ta flera skutt uppåt, framåt. Men allra mest är han en stark miljövän. Jag gillar att han är så konsekvent i sitt miljöengagemang. En rysk professor som deltog under dagen - Oleg Kuznetsov, ordförande för Rysslands akademi för naturvetenskap - menade att klimatet inte alls håller på att värmas upp utan istället snarare kylas ned (han menade att uppvärmningen av klimatet endast var tillfällig): Göran var fenomenal i sina argument mot detta påstående och för vikten av att agera med kraft och styrka nu för att förmå hantera den globala uppvärmningen och ta hand om vår planet.

Björn von Sydows tal var kraftfullt, stringent och aktuellt. Läs det! Jag håller med. Det är bra att Sverige har försvars- och säkerhetspolitiker som honom. Jag hoppas att dessa åsikter får större genomslag i svensk politik än vad de har för tillfället.

Det var mycket lärorikt och intressant att få lyssna till de finska talarna. Inte minst Johannes Koskinen (vicetalman, Finlands riksdag), Nina Tynkkynen, Utrikespolitiska institutet och partiordförande Eero Heinäluoma. Eero kunde tyvärr enbart medverka i slutet av dagen på grund av att han hela dagen var upptagen - tillsammans med många andra - av den skandal som skakat finsk politik de senaste veckorna som rör finansieringen av många kandidaters valkampanjer. Skandalen rör framför allt de borgerliga partierna, men alla partier påverkas ju när väljarna tappar i tilltro till det politiska systemet. Under eftermiddagen satt han i partiledaröverläggningar med statsministern, men kom till seminariet för att avsluta dagen. Därefter deltog han också på den efterföljande middagen på ambassaden tillsammans med partisekreterare Maarit Feldt-Ranta (som är riktigt cool!).

Det var en bra dag. Helgen likaså. Särskilt lördagskväll med Renata som började på GT-gatan och sedan la habana och sedan vidare. Och sedan en skön solig söndag.

Och idag har jag lämnat in min magisteruppsats: "Kan kriser krypa?" Det är - kortfattat - en begreppsanalys av "krypande kris". Begreppet förekommer i krishanteringslitteraturen, men saknar i denna en definition. Den krypande krisen ställer definitionen av kris på ända och uppsatsen studerar begreppets användbarhet i det vetenskapliga språket med hjälp av dels en begreppsutredning, dels en begreppsjämförelse med det närbesläktade begreppet "risk". Uppsatsens syfte - återigen kortfattat - är att bidra till ökad tydlighet i det vetenskapliga språket inom forskningsområdet samt att bidra till fördjupade kunskaper om begreppet krypande kris samt om krisens natur. Jag ser fram emot ventileringstillfället som är nästa vecka.