3.27.2008

Rösta på Carl-Richard!

Rösta på årets ekonomistudent 2007! Endast nio nominerade kvarstår i den nationella utnämningen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers skriver "Med Årets Ekonomistudent vill vi lyfta fram en framtida ledare inom det svenska näringslivet". Svenskt näringsliv behöver Carl-Richard! Rösta på honom som årets ekonomistudent 2007!

Carl-Richard Häggman, Handelshögskolan i Stockholm, har under de gångna åren varit aktiv inom flera ungdomsrörelser där fokus varit samhälls- och demokratifrågor. Han har varit delaktig i att inspirera unga människor till att påverka sin närmiljö, något som kulminerade under 2007 då han deltog i att skapa en handbok för ungdomar i åldern 12-20 år som vill påverka sin omgivning.

Carl-Richard har under året arbetat för ett företag som är specialiserat på hållbarhets- och mångfaldsfrågor. Parallellt med studier och övriga engagemang har han varit aktiv i två egna företag.

Rösta här! Sprid vidare! Kloka, engagerade och omtänksamma ekonomer ska stödjas! Jag träffade CR via LSU och hoppas, hoppas, hoppas att han vinner.