12.21.2007

Ett år efter Wild'n Fresh: Fackets svagheter blottades

Facket behövs. Och facket behöver förändras. Det handlar min Östrankolumn om idag.

Trycket mot facket ökar. Nyligen kom EG-domstolens utslag om blockaden i Vaxholm. Fackförbundet Byggnads kritiseras och domstolen ifrågasätter viktiga delar av den svenska modellen. Samtidigt har försämringarna i a-kassan och dyrare fackavgifter lett till stora medlemstapp för många fackförbund. Tillsammans utgör EU-medlemskapet, globaliseringen och regeringsskiftet de tre kanske viktigaste orsaker till att trycket på facket har ökat.
Det måste hanteras. För behovet av en stark fackföreningsrörelse bara växer. Därför måste facket våga ta sig an dagens utmaningar utifrån hur verkligheten ser ut. Då duger det inte att leva kvar i det förgångna.

Här har facket lite att stå i. Det visar en närmare titt på Hotell och Restaurangfackets blockad av salladsbaren Wild'n Fresh i Göteborg. Den inleddes för ett drygt år sedan. Och fick stor nationell uppmärksamhet. Fackets blockad av salladsbaren var fullt legitim och riktig. Och dessutom viktig! Men därmed inte sagt att den var välskött. Sett i backspegeln uppvisade facket vissa svagheter. Det handlar min Östrankolumn om idag.

1 Comments:

Blogger Stefan Lundkvist said...

"Fackets blockad av salladsbaren var fullt legitim och riktig. Och dessutom viktig!"

Ehh... okej. Varför gick då ingen på arbetsplatsen med i facket? Varför tvingades ägaren försätta företaget i konkurs?
Ska vi tolka det som att det är viktigt att köra över så många småföretagare som möjligt?

1/02/2008 1:51 em  

Skicka en kommentar

<< Home