11.23.2007

Alla folks frihet - hela världens fred?

Alla folks frihet - hela världens fred. Så lyder en av svensk arbetarrörelses mest klassiska paroller. Otaliga är de plakat som prytts av budskapet. Mängder av tal har innehållit detta berömda slagord. I olika sammanhang, på olika teman.
Parollen är helt enkelt en del av socialdemokratisk idétradition. Men det är långt ifrån oproblematiskt. Det handlar min kolumn i Östran om idag.