11.16.2007

Kalmar län: Fossilbränslefri region 2030

Gårdagens konferens på Valhall i Hultsfred var mycket intressant. Det var Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län som arrangerade på temat regional utveckling och slutförvar av använt kärnbränsle. Tack för inbjudan att delta och tala! Blev riktigt imponerad av att lyssna på Leif Larsson och Sven Lindgren, som jag aldrig varit på samma möte som förut. Särskilt tänkvärt tycker jag beskrivningen av den Baltiska Tangenten är. Om hur Kalmar län befinner sig mitt i ett kommunikationsmönster från öst till väst. Och hur denna tangent har en strategisk position i förhållande till Asien/Kina. (Transporter över Ryssland/Baltiska tangenten från Asien/Kina till EU tar 17 dagar, vilket är att jämföra med transporter från Asien/Kina till EU via Indiens sydspets, Suezkanalen, Medelhavet och Gibraltar Sund på 35 dagar.) Och allas vår Peter Wretlund var klok som ett Oskarshamnskommunalråd ska vara!

Under dagen presenterade Sweco Eurofutures en undersökning om de samhällsekonomiska effekterna av ett eventuellt slutförvar av kärnbränsle vilket gav intressanta tankar för framtiden. Helena Ervenius på Regionförbundet presenterade rapporten ”Transportsystem för tillväxt bortom oljeekonomin”. Läs den om du inte redan gjort den! Den beskriver hur Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region till 2030. Modigt och starkt! Jag önskar att fler svenska regioner (och länder!) vågade vara lika seriösa i sitt arbete mot växthuseffekten. Och gå från ord till handling på riktigt!

Dagen gav en massa tankar och funderingar, och det var en kul utmaning att få vara sista talaren som skulle sammanfatta och reflektera. Det var framför allt två saker som slog mig. Dels hur modiga och framåtsyftande Kalmar län är i dessa frågor. Konferensen berörde och tog upp sådant som knappast några nationella politiker vågar ta i och diskutera, det vill säga hanteringen av det högaktiva avfallet från Sveriges kärnkraftverk. Dels att Kalmar län verkligen är världsledande på detta område. Ur många perspektiv:
- forskningen kring dessa frågor (som i stora delar bedrivs på Äspö utanför Oskarshamn i SKB:s bergslaboratorium)
- Kalmar län har flest miljöteknikföretag jämfört med alla andra län i Sverige. Och inom miljöteknikområdet ligger svenska företag bra till i internationella mått mätt.
- I Oskarshamn har ett unikt demokratiarbete gjorts för att informera och förankra vad SKB:s platsundersökning innebär, detta inom ramen för kommunens LKO-arbete (Lokal Kompetens Uppbyggnad). Detta är verkligen något andra länder har mycket att lära av, inte minst i ljuset av de demonstrationer och protester som genomförs i andra delar av världen på grund av den misstro människor känner gentemot kommuner/stat/myndigheter/näringsliv ifråga om hur utbränt kärnavfall hanteras. Något som vi inte har i Sverige.

Och den avslutande panelen var också den upplysande. Intressant resonemang av Lindgren med anledning av Europatunneln.