11.19.2007

Clinton förstår Mernissi bättre än Bush

Det handlar min kolumn om i Folkbladet idag:

Om ett år är det presidentval i USA. För första gången har en kvinna verklig chans att segra. Det kan betyda mycket för jämställdheten. Trots att vi lever på 2000-talet är världen extremt ojämställd. Världen över har kvinnor mindre makt och utsätts ofta för manligt våld. Det måste uppmärksammas av världens ledare. Särskilt av den enskilt mäktigaste: USA:s president. Med Hillary Clinton skulle det underlättas. I alla fall jämfört med Bush.

Bushs politik har varit direkt kvinnofientlig. Varje år dör 70 000 kvinnor på grund av osäkert utförda aborter. Ändå har han förbjudit allt amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar med information om säkra aborter. Ihop med Vatikanen har han gått till attack mot kvinnors rättigheter. Samtidigt använder västerlandet, och Bush, ofta ojämställdheten i Mellanöstern för att hävda islams icke-demokratiska natur. Ord som slöja, harem och burka används flitigt. Kvinnoförtrycket i Mellanöstern är förskräckligt. Men det är också västerlandets.

Hela världen är ojämställd, och därmed odemokratisk. För att komma till rätta med det måste vi våga se bakom kvinnoförtryckets olika ansikten. Den marockanska feministen Fatima Mernissi hjälper oss på traven i boken ”Shahrazad reser västerut”.

Själv uppvuxen i ett harem, jämför hon sina erfarenheter med den västerländska mannens sexuella fantasibild. Hans föreställning av haremet är en plats med passiva kvinnor och ett evigt lugn för aktiva män. Mernissi hävdar motsatsen. Haremet används av Mellanösterns män för att tygla starka kvinnor de egentligen beundrar och räds.

Mernissi menar att detta illustrerar skillnaden mellan kvinnosynen i väst och öst. Medan muslimska män genom historien har betraktat kvinnan som lockande, med en styrka och intelligens som retat och skrämt dem, har västerländska män hyllat motsatsen. De har föredragit den passiva och sköna kvinnan. Kant, en av västerlandets mest tongivande filosofer, menade att kvinnor med stora kunskaper drabbas av fulhet. Och att de då försummar sin uppgift att bidra med skönhet. Enligt honom ska kvinnor inte utveckla sitt intellekt utan istället ägna sig åt sitt yttre.

Västerlandets män har beundrat kvinnan som ett skönt objekt medan österlandets män eggats av henne som ett skrämmande subjekt. Båda synsätten bidrar till världens kvinnoförtryck. En amerikansk president måste se det för att förmå främja jämställdhet och demokrati. Och det underlättas om presidenten är kvinna. Men främst av att det är någon annan än Bush.