10.24.2007

Massimo D'Alema! Så klart!

Efter att Europas ledare kommit överens om det nya Reformfördraget pratas det mycket om vem som kan komma att bli the High Representative of Foreign and Security Policy (och därmed både Kommissionens vice ordförande och ordförande i rådet för EU:s utrikesministrar). I spekulationerna nämns Carls Bildt titt som tätt. Men Massimo D'Alemas namn nämns också ofta. Jag hejar helt klart på den senare! Framför allt för att jag tror att han på ett bättre sätt skulle föra EU:s utrikespolitiska talan ifråga om respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten. Något som är av största vikt att EU gör än bättre än idag. Inte minst värdefullt att påpeka så här på självaste FN-dagen.