10.18.2007

Kielos ser Sahlin naken

Ska snart iväg till Bommers och diskutera med Ingvar Carlsson på temat "Vad är socialdemokrati?". I panelen på ABF:s och Arbetarrörelsens Tankesmedjas seminarium under Bommersviks jubiluemsvecka. Ska bli spännande.

Surfade in på Fokus´ hemsida. Såg där Katrine Kielos senaste krönika. Verkar genomfunderat. Intressant. "Vad är socialdemokrati?" är en fråga med många fler svar än bara det som ges av de rent ideologiska, värdemässiga svar definierade i partiprogram och boken med samma namn. Katrine Kielos pekar framgångsrikt på detta.