10.08.2007

Greenpeace och plakatpolitiken

De senaste dagarna har Greenpeace skapat rubriker genom att borda ett fartyg som transporterat svenskt kärnavfall. Oavsett vad man tycker om kärnkraft, eller den tidiga svenska kärnkraftsforskningen, så är avfallet ett faktum. Både de fem ton som nu skickats till Storbritannien och de cirka 8000 ton avfall svenska kärnkraftverk beräknas ge till år 2010. Det finns där och måste tas om hand.

Det är viktigt att detta beslut fattas inom en snar framtid. Förutsättningarna för att hantera avfallet på ett säkert sätt är bättre medan kunskapen och engagemanget för frågan är färskt. Annars är risken att det blir som i Italien. Där väntade man med att fatta beslut. Sedan 20 år är all italiensk kommersiell kärnkraft avvecklad och ingen verkar vilja ta i frågan om hur avfallet nu ska tas om hand.

Det är bra att Greenpeace engagerar sig i kärnavfallsfrågan, men istället för att borda fartyg borde de berätta hur de tycker att Sverige ska ta hand om avfallet. För vare sig vi vill eller inte, så finns det där. Därför måste vi - alla tillsammans - agera på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Utan onödig plakatpolitik.

Om detta skriver jag i dagens krönika i Folkbladet.