9.05.2007

Var femte delägare i kärnvapenindustrin

Var femte svensk är delägare i kärnvapenindustrin. Det skriver DI idag. Flera försäkringsbolag investerar miljontals kronor i vapenindustrin för kärnvapen och klusterbomber. Det är pensionsbolagen Alecta, Skandia Liv,Länsförsäkringar Liv och SEB Trygg Liv som placerar pengar i företag som tillverkar kärnvapen och klusterbomber. Sammanlagt äger de fyra pensionsbolagen aktier inom kärnvapen- och klusterbombsindustrin till ett värde av närmare 700 miljoner kronor visar DI:s undersökning.

Företagen MÅSTE ta sitt ansvar och flytta pengarna! Visst, företagen skulle också kunna informera alla sina kunder om att det är detta deras pensionspengar används till. Så att människor själva kan ta ställning till om de vill ha det så eller inte.

Nu ska jag till skolan.