8.30.2007

Reformera FN! Börja med sekretariatet

Intressant seminarium med Ahlenius och Säve-Söderbergh

Att reformera FN:s sekreteriat och administration är grundläggande för att förmå en större förändring av FN som organistaion. Först när det nuvarande FN-sekretariatet förmår visa än större effektivitet kommer stormakter och andra kunna övertygas att gå med på vidare reformer av världsorganisationen. Den analysen delar jag med många.

Därför är The Four Nation Initiative (4NI) så spännande och relevant. För nästan precis ett år sedan var jag på ett möte om det i FN-skrapan i New York, och skrev om det då. Har sedan dess följt det. Initiativtagare är Chile, Sverige, Sydafrika och Thailand. Fokus är "…new principles to guide the interaction between the Secretariat and the General Assembly on management and budgetary issues should be introduced" (Investing in the United Nations, p.4). The Member States are responsible for governance, the Secretary-General for management. The focus of the 4NI is on the interface between governance and management, and the relationship between Member States and the Secretariat of the United Nations. The Initiative is specifically concerned with three with three key aspects of structure and process concerning the UN Secretariat: mandate and roles; governance, accountability and transparency; and financial governance (budget and finance). Governance is the key concept and will be addressed in each of the three areas.

Nu genomförs ett seminarium om detta i Stockholm med medverkande av biträdande FN-generalsekreterare Inga-Britt Ahlenius, och ambassadör Bengt Säve-Söderbergh. Den senare även initiativtagare till Fyrnationsinitiativet och Sveriges representant i Fyrnationsinitiativets styrkommitté. Rubriken är Vart är FN på väg? Ansvar, styrning och transparens. På UI nu på tisdag den 4 september. Rekommenderas varmt! (Kan inte gå själv eftersom jag ska och tala på ett partimöte i Skövde om internationella frågor - det ska bli jättekul! - men du, gå till UI om du kan. Annars kan du läsa mer om 4NI här.)