7.19.2007

Reinfeldt vill kopiera Perssons EU-boost

Del IV i Hvad vilja socialdemokraterna: Den svenska ordförandeskapet i EU 2001 gav socialdemokratin en rejäl boost inför de allmänna valen i september 2002. Sannolikt önskar Reinfeldt att nästa svenska ordförandeskap, som infaller 2009, ska ge samma effekt till högerregeringen i valet 2010. För att hejda det måste socialdemokratin våga prata EU och föra en trovärdig s-politik också där. Det handlar denna kolumn om som är fjärde delen i min serie i Östran på temat "Hvad vilja socialdemokraterna". Femte delen kommer imorgon.