7.24.2007

Öppet brev till Carl Bildt

Nu har jag skickat iväg det öppna brevet till Carl Bildt. Hoppas jag får svar, för det är viktiga frågor.

Stockholm, 24 juli 2007

Carl Bildt
Utrikesdepartementet
103 39 StockholmÖppet brev till utrikesminister Carl Bildt med anledning av din tystnad i kärnvapenfrågan

Vad gör regeringen för att följa de 60 rekommendationer Hans Blix och The Weapons of Mass Destruction Commission presenterade förra året i sin slutrapport Weapons of Terror, Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms?

Rekommendationerna spänner över allt från att alla kärnvapenstater ska avlägga löfte om att inte placera kärnvapen på utländsk mark (rekommendation 22) till att de internationella juridiska åtagandena angående massförstörelsevapen måste efterlevas (rekommendation 57).

The Weapons of Mass Destruction Commission, också kallad Blixkommissionen efter ordföranden Hans Blix, bestod av 14 experter som presenterade sin slutrapport i maj 2006. Det har nu gått snart ett halvår sedan du, utrikesminister Bildt, presenterade din utrikespolitiska deklaration för riksdagen. Där nämnde du inte ett ord om hur Sverige ska arbeta för total internationell kärnvapennedrustning. Du berörde inte heller Blixkommissionens rekommendationer. Sedan dess har du haft flera tillfällen på dig att nationellt, genom EU och FN, agera för att uppmärksamma rekommendationerna och arbetet mot en internationell kärnvapennedrustning. Men du har varit tyst, som så många gånger tidigare.

Det är av största vikt att arbetet mot en nedrustning av massförstörelsevapen, inte minst kärnvapen, fortsätter. I sitt förord till rapporten skriver Blix:

”...in today’s rapidly integrating world community, global treaties and global institutions, like the UN, the IAEA and the OPCW, remain indispensable. Even with their shortcomings they can do some important things that states acting alone cannot achieve. They are therefore essential instruments in the hands of the state community to enhance security, to jointly operate inspection systems and to reduce the threat of weapons of mass destruction. Governments that have shown disenchantment with global treaties and institutions will inevitably return and renew theur engagement.”

Ramverket för internationell kärnvapennedrustning finns där. Det gäller bara att våga använda det. Här måste Sverige fortsätta att spela en viktig roll. Blixkommissionens rapport får inte bara stå och damma i bokhyllorna på Utrikesdepartementet!

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till dig:

1. Vilken uppfattning har du och regeringen om Blixkommissionens rekommendationer?

2. Hur avser du att Sverige ska agera med anledning av rekommendationerna?

3. På vilket sätt är du beredd att driva frågan om kärnvapennedrustning i EU?

Både Frankrike och Storbritannien är kärnvapenmakter. EU har de senaste månaderna agerat mycket kraftfullt för att förhindra andra länder att skaffa kärnvapen. Det är bra men inte tillräckligt. EU måste sopa rent framför egen dörr genom att arbeta för en nedrustning av kärnvapenarsenalen inom unionen. Sverige måste inom alla forum, inte minst EU, vara tydlig med att alla kärnvapen ska skrotas.

4. Vad finns det för koppling mellan dig, Carl Bildt, och Legg Mason som investerar pengar i det amerikanska vapenföretaget Lockeed Martin som producerar delar och system till och för användning av kärnvapen, och hur påverkar det dig?

Eftersom du har optioner i Legg Mason är frågan befordrad. Dina tidigare uppdrag visar också att du inte drar dig från att arbeta tillsammans med kärnvapenförespråkare. Du och Bruce P Jackson har samtidigt suttit i CLI (Committee for the Liberation of Iraq). Bruce P Jackson var nyligen chef för strategisk planering på Lockheed Martin.

Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning
Laila Naraghi

SSU:s förbundsstyrelse, internationellt ansvarig

laila.naraghi@ssu.se

070- 66 00 515

http://lailanaraghi.blogspot.com

2 Comments:

Blogger Björn Fridén said...

Kloka frågor som jag undrat över. Förväntas något svar?

7/24/2007 1:44 em  
Blogger Laila said...

Ja, det är väl det som återstår att se. När man skickar iväg det via UD:s hemsida står det:
"All inkommen e-post läses. För de e-brev som föranleder svar kan svarstiden variera beroende på arbetsbörda."

Vi får väl se om Bildt/UD tycker att detta "föranleder svar".

Laila

7/24/2007 2:52 em  

Skicka en kommentar

<< Home