7.04.2007

Frihet för Västsahara!

Idag reser ett gäng SSU:are till de västsahariska flyktinglägren för att jobba som volontärer. Följ det viktiga arbetet på deras blogg: http://www.vastsaharanatverket.blogspot.com/! Där kan du också läsa mer om Västsahara - Afrikas sista koloni!

Frihet för Västsahara är en fråga om internationell solidaritet och rättvisa. Det västsahariska folket har under lång tid förtrycks under den marockanska ockupationen, och de har rätt till frihet och demokrati! Ockupationen måste få ett slut! Omvärlden måste börja bry sig och sluta blunda för Marockos övergrepp. SSU har under lång tid jobbat med Västsahara och då och då får jag frågan om vad vi gjort och hur vi jobbat, nu senast för några dagar sedan. Om du också undrar om det, kan du läsa nedan :) (För mig började Västsaharaengagemanget med att vi hemma i SSU-klubben i Oskarshamn i slutet av 90-talet samlade ihop pengar till Polisario och flyktinglägren (framför allt genom de nattcaféer vi arrangerade och sålde fika på). Det var några äldre SSU:are som lärde oss som var yngre om frågan och som inspirerade oss att jobba med den. Vi arrangerade också möten där vi informerade om frågan. I juni 2001 fick jag möjlighet att resa till de västsahariska flyktinglägren för första gången med representanter för SSU och IUSY. Vi träffade Polisario och Ujsario och besökte olika delar av lägren samt bland annat Olof Palmes skola. Resan gav många viktiga intryck och lärdomar. Tillbaka i Sverige fortsatte vi vårt arbete genom att skriva artiklar till media, jobba tillsammans med riksdagens Västsaharagrupp och inrikta vårt arbete mot partiet för att förbättra den svenska Västsaharapolitiken i och med att vi då hade en socialdemokratisk regering.)

PARTIKONGRESSEN 2001
Inför partikongressen 2001 var vi några SSU:are som skrev en motion till vår arbetarekommun (i Oskarshamn) om att partiet och regeringen måste förbättra sin Västsaharapolitik. Det handlade bland annat om att Sverige skulle förbättra sitt bistånd och öka trycket mot Marocko. Oskarshamns Arbetarekommun biföll motionen och den skickades därmed till partikongressen. Partistyrelsen ville dock inte bifalla den utan valde att i sitt besvarande endast hänvisa till vad den dåvarande socialdemokratiska regeringen gjorde. Fegt gjort. Därför satte vi SSU:are igång ett rejält lobbyingarbete mot partikongressombuden. Vi skrev brev till kongressombuden om Västsahara samt spred de artiklar vi skrivit till media tidigare bland partisterna. Vi hjälptes också åt att skriva tal som SSU:are på plats höll i talarstolen (bland andra Ewelina Tokarczyk som då satt i SSU:s förbundsstyrelse). Och SSU vann över partistyrelsen! Med en mycket liten majoritet, men vi vann i alla fall! Och därefter startade partiet en mer progressiv Västsaharapolitik. Det inleddes tydligare samtal med Polisario, frågan har lyfts mer i partiets internationella arbete samt inom ramen för partiets EU-arbete. Sommaren 2003 reste partiet ned till lägren för att manifestera sitt stöd. De ville ha med oss i SSU som drivit frågan så därmed deltog SSU:s dåvarande internationella ombudsman och jag. Partiet lämnade bland annat över pengar till Polisario och fortsatte dialogen. På SSU-kongressen 2003 användes röjarna för att sprida info om Västsahara. De delade ut flygblad och samlade in pengar, och fler personer - både inom SSU och bland andra som mötte röjarna - fick information om Västsahara.

PARTIKONGRESSEN 2005
Inför partikongressen 2005 skrevs återigen motioner om Västsahara för att befästa den Västsaharalinje som slagits fast 2001. Flera SSU:are, bland annat förbundsstyrelseledamoten Anders Österberg, var mycket aktiva i att driva frågan och stred för det i talarstolen. Denna gång biföll kongressen besluten till Västsaharas fördel med betydligt större marginal än 2001. Västsaharapolitiken befästes därmed! Den socialdemokratiska regeringen var den enda i EU som sedan röstade emot EU:s fiskeavtal med Marocko eftersom det bryter mot folkrätten.

SOCIALISTINTERNATIONALEN
Under de senaste åren har vi också aktivt arbetat för att Polisario ska bli medlem i Socialistinternationalen (SI). SSU har jobbat och lyckats få SAP och IUSY att vara de två mest pådrivande krafterna för detta. På SI:s möte i Tel Aviv/Ramallah förrförra året var ett beslut nära men fransmännen lyckades skjuta på det. Nu tyder dock mycket på att Polisario har bättre förutsättningar än på länge att accepteras. Men det återstår dock att se, därför fortsätter vi vårt arbete tillsammans med Polisario för detta. Ett medlemskap i SI skulle betyda mycket för Polisario ifråga om kontakter och legitimitet varför det är av största vikt.

IUSY OCH ECOSY Ujsario är medlemmar i IUSY och de deltar därmed regelbundet också på ECOSY:s aktiviteter. Västsahara har varit en av våra tydliga prioriteringar i ECOSY:s presidium, och som ECOCY vicepresident med ansvar för internationella frågor har jag jobbat en del med det tillsammans med de andra i presidiet. I våra möten med europaparlamentariker och representanter för kommissionen har vi lyft frågan. Och genom ECOSY:s cirka 40 medlemsorganisationer har vi jobbat för att frågan ska spridas till deras respektive moderorganisationer så att fler partier ska inta samma linje som SAP. Linjen vi driver är att FN:s beslut måste respekteras, ockupationen avslutas och en folkomröstning genast måste genomföras. Vi har också drivit frågan, med stöd av ECOSY:s kongresser och byrå, att EU:s associationsavtal med Marocko måste användas aktivt till stöd för Västsahara. I början, för några år sedan, var det svårt att vinna gehör för detta. Också inom ECOSY. Men ju mer vi pratat om det desto lättare har det blivit. EU:S

ASSOCIATIONSAVTAL
EU:s medlemsländer har särskilda handelsavtal, associationsavtal, med EU:s grannländer. Dessa reglerar handeln och olika fördelar för respektive part. I en av de första artiklarna i dessa avtal står det att avtalen är upprättade med respekt för de mänskliga rättigheterna. Många sidor senare i avtalen står det att avtalen kan suspenderas om endera parten finner att avtalen inte följs. Om så sker får den part som anklagas bryta mot avtalen en viss tid på sig (sex månader) för att göra ändringar och visa att avtalet respekteras. Om så inte sker kan avtalet sluta gälla. Eftersom Marocko inte respekterar de mänskliga rättigheterna i fråga om Västsahara (och en hel del andra områden också) menar vi att EU måste suspendera handelsavtalen och se till att Marocko möjliggör folkomröstningen och avslutar ockupationen. Om så inte sker ska avtalet sluta gälla. Då återgår handeln till normala världshandelsregler vilket Marocko skulle förlora rejält på. Därför är associationsavtalen ett bra verktyg för att trycka på för Västsaharas sak.

ERKÄNNANDE
I och med Sydafrikas erkännande av Västsahara skapades nya förutsättningar för att få upp denna frågan om ett svensk erkännande på dagordningen. Det bör vara nästa steg ifråga om krav att driva gentemot partiet och andra. Sedan detta hände, och sedan Afrikanska Unionen (AU), tagit tydligare ställning i frågan tyder en del på att Frankrike driver EU att minska sina kontakter med AU och istället samtala "med hela" Afrika, med uppenbart syfte att gå förbi AU. Detta är mycket viktigt att stå emot och i ECOSY understryker vi vikten av att EU har kontakt med motsvarande ORGANISATIONER på andrakontinenter och inte gå förbi dem. Detta förutsätter ju dock att man OCKSÅ har god kontakt med enskilda länder och organisationer.

Vi SSU:are fortsätter driva frågan om Västsahara. Genom arbetarrörelsen, i andra sammanhang tillsammans med andra västsaharavänner, i demonstrationer och projekt. Vill du vara med? Bra! Hör av dig!