7.20.2007

Behovet av en EGEN modern (s)kolpolitik

Del V i Hvad vilja socialdemokraterna?: Den senaste tiden har socialdemokraterna pratar om att ompröva sin skolpolitik. Och om att ta itu med vad högern kallar vår "flumpolitik". Partiet måste absolut förbättra sin skolpolitik, men att börja dansa efter högerns pipa är bara dumt. SAP borde förmå analysera sina egna misstag utan att kopiera högerns lösningar. Istället måste vi klara av att skapa en egen modern skolpolitik. En politik som tar sin utgångspunkt i eleven, kunskapen och demokratin. Om detta handlar femte delen i min kolumnserie i Östran med tema "Hvad vilja socialdemokraterna?".