6.18.2007

Rapport: Första mötet med rådslagsgruppen

Har fått en hel del frågor om första mötet med arbetsgruppen för partiets internationella rådslag, så här kommer en liten rapport! Längst ned kommer frågor/uppmaningar till er som är intresserade!

Efter Jans och Margots inledning i början av dagen hade vi en presentationsrunda där vi berättade vilka vi var och vilka förväntningar/idéer vi har inför gruppens arbete. Mycket olika saker, från olika synvinklar, kom upp. Det var en hel del om globaliseringen, om enskilda frågor, om världsordningen, om EU. Som en generaldiskussion liksom. Det var väldigt intressant att få höra vad de andra hade att säga. När det var min tur valde jag att börja med att lyfta fram tre saker (man kan inte ta allt på en gång ju). Saker som jag ser som övergripande och viktigt för politikområdena som arbetsgruppen ska jobba med:
- Mänskliga rättigheter måste vara det som präglar vår syn på globaliseringen och hela vårt internationella arbete. Både i vårt arbete i Sverige och utanför landets gränser. Jag pratade bland annat om regeringens s.k. globaliseringsråd som knappast fokuserar på detta, samt på hur varken regeringen och globaliseringsrådet bryr sig om fackliga rättigheter. Något som t.ex. syns i Globaliseringsrådets sammansättningen (en majoritet är representanter från näringslivet/högern) och som också märktes under det kinesiska statsbesöket för några veckor sedan. Då fick Hu Jintao träffa allehanda näringslivstoppar. Men det sas inte något om att han skulle träffa några fackliga representanter. PINSAMT för regeringen med tanke på hur Kina varje dag kränker de mänskliga och fackliga rättigheterna!
- Vi måste använda Europa. Vi måste förändra Europa. Vi måste lämna ja-nej-diskussionen om EU och istället fokusera på vilket EU vi vill ha. Och hur vi kan använda EU för att skapa ett bättre samhälle och en mer rättvis värld. Det handlar om att våga vara progressiv och se vårt ansvar att förändra dåliga strukturer. Och att använda strukturerna för bra saker. T.ex. EU:s associationsavtal.
- Socialistinternationelan (SI) måste användas! Idag saknas en rejäl socialdemokratisk internationell röst. Istället domineras den globala dagordnigen av typ Bush, Ahmadinejad, Chavez och Blair. Här behövs SI! Men istället för att vara en viktig mötesplats för världens s-ledare och -aktivister är man en intern diskussionsklubb som skickar ut ngt uttalande om ngt som hänt varannan månad eller så. Det duger inte! SI behövs i FN (det tänkte jag på en massa förra åren när jag var delegat till FN, SI saknas verkligen där!), för den globala facklig-politiska samverkan, för att stötta olika rörelser. Och så vidare! Här måste svensk socialdemokrati agera.
Jag lyfte också vikten av att vi i rådslaget arbetar brett för att så många som möjligt får chans att medverka. Detta genom att jobba tillsammans med andra organisationer i civila samhället, göra gemensamma arrangemang, och jobba utåtriktat. Det är fullt möjligt om vi bara försöker och vågar. Det skulle vitalisera arbetarrörelsen och öka vår trovärdighet. Det är viktigt.

Efter presentationsrundan följde en diskussion om det som lyfts och diskuterats. Fick också där möjlighet att lyfta frågor som andra pratat med mig om (via mail, telefon eller Agera). Intressant och givande att få diskutera vad andra sagt och få höra vad andra tyckte om det jag lyft.

Efter lunch kom representanter från de arbetsgrupper som finns under vår rådslagsgrupp för att presentera sina tankar och planer. I samband med det diskuterade vi respektive grupps planer. Med grund i de diskussioner jag haft med framför allt olika SSU:are, lyfte jag några saker i samband med detta. Om Afrikagruppen lyfte jag förstås Västsahara (som gruppens representant också hade nämnt samt också gett SSU:s arbete som exempel!) samt att det finns många viktiga civila-samhället-organisationer att prata med I Afrika. Till representanten från Nedrustningsgruppen, undrade jag om deras arbete i förhållande till att genom EU få EU-länder att jobba för kärnvapensnedrustning. Inte minst p.g.a. att vi har EU-länder som har kärnvapen. I samband med presentationen av representanten från undergruppen som ska jobba med Folkrätt och Mänskliga rättigheter uppstod så klart en diskussion om FN som många SSU:are och andra unga är intresserade av. Och om synen på FN, och att många i samhället uppfattar världsorganisationen som kidnappad av t.ex. USA eller t.ex. olika diktaturstater. Utifrån detta diskuterade jag att det visst stämmer, men att många också tycker att FN är kidnappad av STATER överhuvudtaget. Stater som inte bryr sig om mänskliga rättigheter. Diskuterade vidare utifrån att FN måste reformeras och börja fokusera på människor istället för på gränser.

Detta är så klart endast en kort rapport från mötet. Du kan läsa en annan liten rapport från Göran Färm i hans senaste nyhetsbrev (Göran också sitter i arbetsgruppen). Du kan också läsa mer från Jans och Margots pressträff under lunchen.

På rådslagsgruppsmötet invigde jag mobilkameran jag fått låna av NUTV. Jag kunde inte filma under mötet med passade på att intervjua några av deltagarna (Jan Eliasson, Leif Pagrotsky, Margot Wallström, Veronica Palm, Björn von Sydow) samt också Jan O Karlsson som var i krokarna. SVT har lagt ut det här. Kul det där med att filma. Jan O är grym! För några år sedan var jag redaktör för skriften "Bye Bye Bush! Tio texter om den där jävla Texasgubben Bush". Jan O var en av de medverkande. Fick god spridning. Bland det roligaste jag fått skriva till i SSU tror jag.

Vi slutade vid fyratiden på eftermiddagen och nu fortsätter vårt arbete. Vi kommer att ha öppna seminarier och gruppen kommer att medverka på större arrangemang som t.ex. Palmedagarna. Till hösten ska vi i gruppen också formulera ett antal frågor som partimedlemmar bjuds in att diskutera i rådslaget.

Här kommer nu mina frågor/uppmaningar till dig som är intresserad. Jag vill gärna höra vad du tycker:
- Kolla på vår grupps direktiv: Vad tycker du är viktigt att vi lyfter i detta sammanhang? Diskutera i din förening/klubb/klass/faclförbund.
- Vi ska ju sätta samman ett antal frågor som ska diskuteras brett, bland annat i partiorganisationen. Vad tycker du är extra angeläget för partiorganisationen att diskutera?
- OBS: Vi hade ju ett stort internationellt rådslag för några år sedan i partiorganisationen. Det resulterade i ett nytt internationellt program som partikongressen 2005 fattade beslut om. Vi i SSU lämnade remissvar på det också och påverkade en del. Detta program måste så klart tas hänsyn till i det kommande arbetet, och du som inte läst det: Gör det! Finns mycket att hämta där. Diskutera i er klubb/förening/disktrikt/skolklass/fackförbund.

Hör gärna av dig! Maila, ring eller diskutera på Agera! Jag kommer också som vanligt gärna för att diskutera på era möten eller kurser. Bara hör av er :) Ha det så bra, vi ses/hörs!