5.31.2007

Grattis Europa! Tack Byggnads och LO

Tittar man tillbaka på förra veckan var det en bra vecka för det fackliga samarbetet i Europa.

Satt och läste Göran Färms senaste nyhetsbrev där han skriver om EG-domstolens generaladvokats förslag till domslut i det Lavalmålet. Gillar det citat Göran har med från Jan Andersson, hans s-kollega som är ordförande i parlamentets arbetsmarknadsutskott. Han säger:
- Svenskt Näringsliv har förlorat så det stänker om det, även om de kommer att försöka hävda att Byggnads stridsåtgärder var oproportionerliga, säger Jan Andersson. (Här kan du läsa mer om fallet på Jans hemsida eller hos LO eller hos Byggnads. Och så kan man för nöjes skull jämföra med vad Svenskt Näringsliv skriver.) :D

Detta var förstås, som LO och Byggnads säger, en framgång! Facket kan fortsätta teckna avtal mellan företag och arbetare, som ska behandlas lika oavsett om de är svenska eller utländska. Fackets uppgift är att se till att arbetare inte ställs mot arbetare. Därför är detta en framgång. Okej, den slutgiltiga domen kommer senare i år, men EU måste respektera den svenska modellen. Allt annat vore oacceptabelt.

Samtidigt måste fackets inflytande och rätt inom EU stärkas. Här har Europafacket en jätteviktig roll. Därför är det så kul att LO-Wanja förra veckan valdes till ny ordförande för Europafacket! Grattis Europafacket! Men vi måste alla hjälpas åt att stärka fackets inflytande. Genom våra partier och förbund, genom ESP och ECOSY, och så klart genom riksdagen och Europaparlamentet.