4.04.2007

Bo Richard Lundgren: Det är inte fel att tänka själv

Idag var jag på FHS och en av våra föreläsningar var med Bo Richard Lundgren, chef för Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning. Temat var Civil och militär samverkan i krislägen. Från totalförsvar till en ny nationell säkerhetsstrategi. Han presenterade sin syn på utvecklingen av (upplevda) kärnvärden, hot och security providers i Sverige sedan 1914 och framåt genom att på en tidsaxel rita upp tre ringar. Ringarna gick in i varandra och han menade att utvecklingsmönstret förändrades likt ett kalejdioskop. Ringarna innehöll:

1914
Core value: Den nationella försörjningen
Hot: Avspärrningarna (p.g.a. kriget)
Security provider: Lagra och ransonera

1939
Core value: Territoriella integriteten och nationens frihet
Hot: Väpnat angrepp
Security provider: Totalförsvaret

1989
Core value: Befolkningen/samhället/förmågan att försvara centrala värden
Hot: Hotförteckningen enligt Sverige/EU, bl.a. regionala konflikter, terrorism, organiserad brottslighet
Security provider: ? (Kan diskuteras omfångsrikt.)

Föreläsningen var intressant och lagom insiktsfull, men bäst var hans sista ord (med anledning av en fråga från en annan student om alternativa teorier och hans kalejdioskopsbild, som visade sig vara resultat av hans egna tankar):

"Det är inte fel att tänka själv. ... Jag är inte statsvetare. Detta har jag tänkt på själv."

Haha, skön inställning! Där satte han fingret på det:

FHS är annorlunda jämfört med i alla fall Uppsala Universitet där jag pluggade för några år sedan på Pol.Mag.programmet. Det var verkligen ett bra program, men ibland kändes det som att man skulle drunkna i det aldrig sinande havet av utläggningar om teorier och tänkare. Medan det var en ren ökenvandring ifråga om att gå från ord till handling. Men visst, det är väl så det är. Och en aktiv akademi är naturligtvis värdefull för varje demokrati, men det skulle inte skada om alla akademins deltagare också gjorde ett handtag (eller två) för att IMPLEMENTERA de vackra ord de/vi läser/pratar/diskuterar/jämför/skriver/analyserar/penetrerar/blir oense om. Orden om demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, säkerhet, utveckling. För hur kan man t.ex. läsa om världens diktaturer - känna till dem - utan att engagera sig mot dem?

Men visst, att utreda dem är väl också en insats antar jag. Men jag tror ändå det krävs lite till för att få stopp på dem. Diktaturerna alltså. Och alla andra orättvisor.