9.13.2005

Global Progressive Forum och världssocialism

Igår kom jag hem från Global Progressive Forum - GPF - som i år arrangerades i Milano. Det var andra gången det genomfördes och det var absolut på många sätt en succé.

GPF är ett forum för internationellt politisk diskussion som Socialistinternationalen, Europeiska Socialistpartiet och Socialistgruppen i Europaparlamentet arrangerar. I år deltog ungefär 1500 deltagare från hela Europa, men givetvis dominerade de italienska deltagarna. Den svenska delegationen på 23 personer, som Paula Burrau och jag ledde, var en av de största och det säger ju en del om de andra ländernas deltagande.

Mängder av höjdare deltog; Prodi, Schulz, Wallström, D'Alema, Fassino, rumänska socialdemokraternas partiledare Mircea Dan Geoana , Nyrup Rasmussen, Papandreou, m.fl., m.fl. Det gav forumet tyngd men hade också sina nackdelar. De många intressanta och viktiga panelerna som skulle avslutas med diskussioner och samtal drog över på tiden och förvandlades därmed till vanliga politiska elitsamtal med mängder av åhörare. Visst hanns en del frågor med, men de var färre än vad många hoppats på.

Givetvis gav dagarna möjlighet för många diskussioner utanför seminarierna och workshopsen, fast det var färre än förväntat.

Ändå är jag inte helt missnöjd. För att bara vara andra gången det genomfördes var det ett lyckat arrangemang. Nyrup Rasmussen var smart när han lanserade idén och GPF tycks vara ett embryo till något mycket större. GPF tillhandahåller ett forum för högnivåföreträdare från olika grenar inom den socialdemokratiska internationella och europeiska rörelsen att samordna sig på, och finna nya vägar till politik och organisering. Utan GPF skulle rörelsen riskera att fragmentiseras och stagnera till att bli än stelare än idag.

Som så många gånger annars är det dumt att stirra sig blind på allt som inte blev av och alla förväntningar som inte infriades. Istället, särskilt i GPF:s fall, bör vi titta på hur det hade varit om GPF överhuvudtaget inte existerat. Detsamma gäller givetvis EU: EU har många brister, men Europa och världen skulle sannolikt vara bra mycket värre utan vår union.