9.16.2005

Bushs och islams gemensamma nämnare

(Kolumn i Tidningen Broderskap vecka 37)

Konfliktlinjen mellan västerlandet och österlandet har skärpts sedan den elfte september 2001. För en utomjordning på snabbvisit här på jorden skulle hela konflikten lätt kunna te sig som ett krig mellan ett land, USA, och en religion, islam.

Västerlandet, med USA i spetsen, hävdar titt som tätt att islam saknar respekt för kvinnor. Slöja, harem och burka är bara några av de ord krigsfantaster som Bush brukar ta som intäkt för att hävda islams icke-demokratiska karaktär. Muslimska länders ojämställdhet ses som en demokratisk brist. Givetvis är det korrekt men frågan är om Bush & co. är rätt personer till att fälla sådana omdömen. Det är korkat att kasta sten i glashus.

Bushs egen politik är direkt kvinnofientlig. Som sann abortmotståndare har han skurit ned det amerikanska biståndet till FN:s befolkningsfond, UNFPA, just på grund av sitt abortmotstånd. Dessutom gör Bush spektakulärt lite för att bekämpa den globala sexhandeln med kvinnor och barn eller för att stoppa den kvinnoförnedring som följer i kommersialismens fotspår.

Den marockanska feministiska författarinnan Fatima Mernissi jämför kvinnosynen i öst och väst i sin bok "Shahrazad reser västerut". Bush har en del att lära av henne. Mernissi är själv uppvuxen i ett harem och jämför sina egna erfarenheter med den västerländska mannens sexuella fantasibild av haremet. I hans föreställningsvärld är det en plats med passiva kvinnor och ett evigt lugn för aktiva män. Mernissi menar tvärtemot detta att haremet istället är ett sätt för muslimska män att tygla starka kvinnor de är rädda för och egentligen beundrar.

Mernissi anser att de två sätten att se på harem avslöjar två väsenskilda sätt att se på kvinnan. Medan muslimska män genom historien har sett kvinnan som lockande, vars styrka och intelligens eggat och skrämt dem, har västerländska män hyllat det motsatta och därför föredragit den passiva kvinnan. Kant, en av västerlandets tongivande filosofer, hävdade att kvinnor inte ska utveckla sitt intellekt utan istället ägna sig åt sitt yttre. Kant menade att den kvinna som besitter stora kunskaper drabbas av fulhet och därmed försummar sin kvinnliga uppgift att bidra med skönhet. I "Om känslan af det sköna och höga" skrev Kant "En kvinna som har ett huvud fullt av grekiska… kunde lika gärna ha skägg".

I väst har kvinnan uppskattats som ett skönt objekt medan österlandets män har eggats av kvinnan som ett skrämmande subjekt. Båda synsätten har bidragit till kvinnoförtrycket.
Patriarkatet består, i öst och i väst. Bush & co. må vilja använda sig av kvinnoförtrycket i muslimska länder för att legitimera sin imperialistiska politik men frågan är vad Bushs alternativ är. Knappast jämställdhet i alla fall.
En utomjording på besök skulle sannolikt inte främst förvånas över det som kan te sig som ett krig mellan en religion och ett land. Den skulle antagligen mest överraskas av att kvinnor inte startar krig mot den bisarra världsordningen.

Laila Naraghi

2 Comments:

Anonymous Zibbo said...

Men för Bush är det inte ett krig mellan land och religion. Det är mellan religion och religion, jkag kan inte tolka honom på något annat sätt.

Då går det ju utmärkt att förklara att kvinnorna behnadlas dåligt i muslimska länder och blunda för sin hemmaplan, för hemma plan är ju kristet och som vi behandlar kvinnor är helt korrekt måste han tycka.

9/16/2005 8:49 fm  
Blogger Laila said...

Zibbo och andra,

Nej, jag tror inte att Bush tycker att kvinnor behandlas korrekt i västvärlden. Till exempel tror jag att han skulle vilja skärpa/förstöra den på många håll relativt liberala abortlagstiftning som finns i västvärlden, bland annat i Sverige.

Vad gäller hans krig mot terrorismen känns det som att han gör ett fundamentalt tankefel i sitt resonemang (han ser åtminstone inte hela orsakssambandet). För att förhindra att terrordåd genomförs måste världen bli mer rättvis - fattigdomen måste bekämpas, miljön skyddas och världsekonomin regleras. Om inte människor får det bättre kommer enkla, dogmatiska och illasinnade förklaringar alltid finna grogrund. Den ångest som framkallas av orättvisor, och som kan leda till fruktansvärda brott, måste förebyggas med en stor, generell och jämlik välfärd.

Att kriga mot terrorism blir därför för ytligt. Om det ska krigas mot något måste det vara mot orättvisor och fattigdom - och då menar jag inte att det ska göras bokstavligen med bomber och granater.

Till sist, mitt i allt elände, hoppas jag att ni som läser detta ändå kommer att få en fin helg! Själv ska jag straxt iväg och träffa Akbayan (en filippinsk systerorganisation till SSU) för att diskutera framtida samarbete. De far hem om några dagar och då vi träffades förra veckan gjorde vi upp om att fortsätta planera ikväll. Det blir nog en höjdarfredagskväll ;)

9/16/2005 5:05 em  

Skicka en kommentar

<< Home