9.07.2005

Ööö

Övertid är fritids-sjå
för att tid till fritid få

(sign. "Ajö Ajö")

Från Hylands Hörnas ABC BOK (1966)