6.13.2005

United Neighbours - Marskrönikan 2005 i Östra Småland

UN: United Neighbours.

FN är det bästa globala verktyg vi har för att kunna försvara alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna överallt i världen. Det finns dock många brister med FN som gör att det ofta blir ganska slappt och trögt. FN som verktyg måste därför slipas för att bli ett mer effektivt redskap i försvaret av de mänskliga rättigheterna.

De senaste åren har olika internationella processer startats för att diskutera hur FN kan förändras. Flera av dem har både varit i gång under lång tid och hunnit slutföras. Problemet hittills har inte varit så mycket vad de olika diskussionerna har kommit fram till. Bekymret har snarare varit att inga av de föreslagna förbättringarna har genomförts. För att sammanfatta det har det varit mycket snack men väldigt lite verkstad.

Det är dags att ändra på det och här har den svenska, socialdemokratiska, regeringen ett stort ansvar. Socialdemokratin har av tradition alltid kämpat för FN. Det är dags att nu ta upp den kampen igen. Samtidigt måste regeringen arbeta för att världssamfundet utvecklas på ett progressivt sätt så att FN anpassas till den värld vi lever i idag.

En av de viktigaste förändringarna är att FN måste sätta principen om det lika människovärdet främst. Det måste vara överordnat allt annat. Så är det inte nu. Idag är det framför allt principen om de enskilda nationernas, staternas, suveränitet som går först. Det leder till problem. När enskilda stater förtrycker människor inom staten, till exempel genom att stödja folkmord, är FN ofta handlingsförlamat. Världssamfundet har i dessa fall svårt att ingripa eftersom det handlar om en inomstatlig konflikt.

För mig är detta oacceptabelt. Det är människor som innehar ett egenvärde, inte olika gränser och stater. Därför måste FN:s perspektiv flyttas från att försvara stater till att istället försvara oss människor och våra rättigheter.

FN heter ju på engelska UN, United Nations. Jag skulle hellre se att det stod för United Neighbours. Det vill säga Förenade Grannar. Det skulle tydliggöra att FN (som då kanske borde döpas om till FG på svenska) står för något vi har gemensamt med våra medmänniskor världen över. Och som vi kan använda för att stå upp för varandras rättigheter.

För att respekten för de mänskliga rättigheterna ska sättas främst måste FN-stadgan skrivas om. Givetvis är vägen för att nå detta både lång och besvärlig, men varje resa börjar alltid med ett steg. Det är nu dags för Sverige att ta det steget, och gärna några fler steg efter det.
Det finns många fler saker som är viktiga att förändra i FN, till exempel vissa länders vetorätt i säkerhetsrådet. Här kan, och måste, EU spela en viktig roll. EU representerar ett mäktigt samarbete mellan många länder och vår gemensamma röst väger tungt. Sverige kan påverka EU om vi bara vill, vågar och prioriterar.

Det är nu hög tid för oss alla att lyfta blicken från den nationella arenan och ta itu med reformeringen av FN.

Laila Naraghi
Kommer från Oskarshamn och sitter i SSU:s förbundsstyrelse