6.30.2005

Likheten mellan EU och SAP?...!

På morgon-TV idag diskuterades den så kallade krisen i EU. En av SVT:s kommentatorer sa att allt är så diplomatiskt i EU och att de olika stats- och regeringscheferna inte säger rakt ut vad de tycker och tänker till varandra. Detta även om de tycker diametralt helt olika saker låter de diplomatin ta överhanden och är trevliga så att det förslår. Hans resonemnag verkade syfta på att detta gör att inget riktigt varken kan eller kommer att hända eftersom ingen talar klarspråk.

Jag funderade över detta och särskilt när jag gick över Barnhusbron med näsan mot Tegnérlunden. Det kan tyckas att en jämförelse mellan denna bemötandekultur i EU och bemötandekulturen inom socialdemokratin inte är helt åt skogen - likheter kan nog faktiskt/tyvärr skönjas.

Möjligen är uppsåten till dessa beteendemönster olika, liksom hur det uttrycks. Vad det beror på i EU finns det många förklaringar till: Allt från rädsla för hemmaopinion och egna förluster till brist på idéer. Så länge makt och människor kombineras existerar olika uppsåt - samma resonemang bör kunna gälla socialdemokratin som helhet. För oss som tror på vikten av ett genomtänkt ledarskap finns också denna ingrediens som förtar alla andra smaknyanser i soppan.

Trots att uppsåten för dessa beteendemönster må vara olika är resultaten ofta desamma: FÖRLAMNING och att strukturer består trots sina tvivelaktiga uttryck.

Det demokratiska underskottet i EU är ett omtalat faktum som väl också bör kopplas sammans med det av SVT-kommentatorns beskrivna beteendemönster i EU. Kan någon organisation eller politiskt sammanhang som när en sådan bemötandekultur undgå ett förödande demokratiskt underskott?